Open Call for Knitters

English / Nederlands / 中文

English Version

If you’d have the chance to talk to the virus, what would you say to it? How would you talk to it? 

We’d like to invite you to join the “Knit the Spike Protein” series of events where we will gather to weave a conversation with and about the virus through knitting.

‘Knitting’ represents an avenue in which we come together and get intimate with the virus, interlacing its structure and experiencing its protein, like our cells do when they get in contact with the virus. The knitting pattern will be made according to the scientific studies of the Spike protein and by knitting this protein you will become part of the artwork, the knitted pieces will form the costume used in the final performance, carrying with it all our thoughts towards the virus. 

 

The ‘Spike Protein’ is the ‘key’ protein that tricks our human ACE2 protein on our cell surface to open the door for SARS-COV-2 to enter. At the verge of a very intimate contact between  humans and the virus, this project aims at stimulating people to rethink our relationship with the virus and to create a space where to openly talk about how the pandemic has affected our life or perhaps inspired us, through collective knitting. There will be weekly online and physical (if the corona regulations allow) knitting meetings where we gather and knit together, time and dates will be released soon. These events will be held mainly in English.

Time and dates of the knitting gatherings: 

Sat June 5th 13.00-14.30

Sat June 19th 13.00-14.30

Sat July 10th 13.00-14.30

Sat July 24th 13.00-14.30

Sat August 14th 13.00-14.30

Sat August 28th 13.00-14.30

If you enjoy knitting, and have a lot to say about the pandemic, join us!

 

This event is for everyone with a basic knowledge and experience for knitting. All committed knitters based in NL will be provided with knitting supplies and the Spike Protein pattern for free, you are also welcome to use your own creativity and experiment with the yarn colours, please get in touch for more details!  

 

Knitters from anywhere else outside of NL are also welcome to contribute to the knitting of the spike Protein and are encouraged to submit a photo of their work on our IG account @soitrance via #knitthespikeprotein

To sign up click here:

 

Feel free to contact us at soitrance.knit@peiyinglin.net 

Project website: http://soitrance.peiyinglin.net 

Instagram: https://www.instagram.com/soitrance/

 

 

Nederlands Versie

Als jij de kans had om tegen het virus te kunnen praten, wat zou jij dan zeggen? En op welke manier zou je ertegen praten?

 

We zouden je willen uitnodigen voor “Knit the Spike Protein”, een serie van evenementen waarin we samenkomen en een dialoog hebben, niet alleen over, maar ook samen met het virus, door middel van breien. Het samen breien biedt de gelegenheid om dichter tot het virus te kunnen komen, een kans om de structuur ervan te weven en de eiwitten te ervaren net zoals onze cellen dat doen wanneer ze in contact komen met het virus. 

Het breipatroon zal gemaakt worden volgens de wetenschappelijke studies van het Spike eiwit. Door het patroon van dit eiwit te breien word je onderdeel van het kunstwerk. De gebreide onderdelen zullen het kostuum vormen die al onze gedachtes naar het virus toe bij zich zal dragen, dit kostuum zal gebruikt worden in de uiteindelijke performance. 

 

Het ‘Spike eiwit’ is het fundamentele eiwit die ons menselijk ACE2 eiwit aan de oppervlakte van de cel misleidt. Het Spike eiwit zorgt er uiteindelijk voor dat de SARS-COV-2 vrij spel heeft om ons lichaam binnen te dringen. Dit project begeeft zich op de flinterdunne grens van het intieme contact tussen de mens en het virus. Het stimuleert mensen om na te denken over onze relatie tot virussen en deze wellicht vanuit een ander perspectief te bekijken. Door als collectief samen te breien biedt het project ook de ruimte om openlijk te kunnen praten over hoe de pandemie ons beïnvloed of zelfs geïnspireerd heeft. Er zullen wekelijks online en fysieke (als de corona maatregelen het toestaan) brei bijeenkomsten zijn waarin we samen breien. De data zullen binnenkort bekend worden en de bijeenkomsten zullen voornamelijk in het Engels zijn.

 

Data en tijden van de brei bijeenkomsten:

Zat 5 juni 13.00-14.30

Zat 19 juni 13.00-14.30

Zat 10 juli 13.00-14.30

Zat 24 juli 13.00-14.30

Zat 14 augustus 13.00-14.30

Zat 28 augustus 13.00-14.30

Als je van breien houdt, en wanneer je een hoop te vertellen hebt over de pandemie, doe dan mee!

 

De bijeenkomsten zijn voor iedereen met een basiskennis en ervaring in breien. Alle toegewijde mensen die breien in NL, zullen voorzien worden met de nodige materialen en het Spike eiwit patroon. Je bent vrij om je eigen creativiteit te gebruiken en te experimenteren met kleuren garen, aarzel niet om in contact te komen voor meer details. 

 

Mensen die breien buiten NL zijn ook welkom om bij te dragen aan het breien van de Spike Protein en worden aangemoedigd om een foto van hun werk in te sturen op IG, @soitrance via #knitthespikeprotein. 

 

 Meedoen met breien? Schrijf je in via deze link: 

 

Voel je vrij om contact met ons op te nemen via: soitrance.knit@peiyinglin.net 

Website van het project:  http://soitrance.peiyinglin.net 

Instagram: https://www.instagram.com/soitrance/

 

中文版

如果你能對病毒說話,你想對它說什麼?

 

一起來「織個Spike Protein」吧!讓大家共聚編織,邊聊聊病毒。

「針織」是你我和病毒展開親密互動的交集,在織造過程中,我們體現實如人類細胞成為病毒工廠,細胞機制開始織造病毒蛋白的過程。我們將科學視角所認知的spike protein轉譯為針織編織邏輯,邀請參與者共同以線與棒針來製造病毒,並在編織時自在地說出任何想對病毒說的話。

 

「Spike protein」是個像鑰匙一樣的蛋白質,打開人類細胞表面的ACE2 蛋白質以利 SARS-COV-2通過。在人類和病毒親密互動的臨界上,本計畫期盼讓我們重新思考與病毒的關係,並且在社群間的手織中創造一個對話的空間,談談疫情如何影響或是啟發我們的想像。

我們將每週舉辦線上或實體針織聚會(根據疫情規範而定)來邊織邊聊,敬請期待近日公布活動時程。本系列活動將會是以英文進行。如果你喜歡針織,而且有許多想要對疫情說的話,就加入我們吧!

參與者針織出來的Spike Protein將成為〈相即共生練習簿 — 出神 1:1〉作品的一部分,乘載著織者們所想說的話,成為病毒降靈的服裝的一部分。

活動主要會以英語進行,並在以下日期有線上聚會:

 

六月五日 (六) 台灣時間 19:00 – 20:30

六月十九日 (六) 台灣時間 19:00 – 20:30

七月十日 (六) 台灣時間 19:00 – 20:30

七月二十四日 (六) 台灣時間 19:00 – 20:30

八月十四日 (六) 台灣時間 19:00 – 20:30

八月二十八日 (六) 台灣時間 19:00 – 20:30

活動主要進行地點為荷蘭與台灣,至於住在荷蘭與台灣以外的織者,我們也歡迎你們參與織造,並且隨時上傳照片到 @soitrance,並且在貼文中標註 #knitthespikeprotein。

 

想參加請在這邊註冊:

 

隨時歡迎與我們聯絡: soitrance.knit@peiyinglin.net 

計畫網站:  http://soitrance.peiyinglin.net 

Instagram: https://www.instagram.com/soitrance/

About the Project

Studies of Interbeing – Trance 1:1

English / Nederlands

/ 中文版

 

 

English Version

This project is an attempt to ‘design’ a ritual that enables humans to ‘talk’ to viruses. In depth, it is an art, science, and design research for a human initiative towards viruses through inventing new perceptual interactions, physical movements and wearable induced embodiments in the format of a ritual/performance. The aim of this ritual is to enable humans to initiate active (but safe) contact with viruses and through this reach a status where we feel comfortable to express our emotional responses towards these invisible viral entities.

 

The ritual consists of two stages: hunting/sampling and embodiment. The hunting/sampling stage explores how we can sample the existence of the viruses both through our conscious and their physical existence. The embodiment stage explores the movements and actions that connect microscopic biological replications of viruses and the macroscopic weaving/knitting through ‘making.’ The costume for the embodiment ritual is created with knitted fragments in the shape of SARS-CoV-2, including the proteins on the membrane of the SARS-CoV-2 virus and the membrane itself. As an experiment of ways of communication with the virus, the performer will knit the parts together with her body and movements, and gradually transform from a human into a virus, carrying all our thoughts through chanting to salute the abstract, complex system existence of the SARS-CoV-2 virus. The project will culminate by the end of 2021 with two performances filmed in Den Haag and an exhibition in Taiwan .

 

 

 

Nederlands Versie

Dit project streeft ernaar om een ritueel te creëren waarin mensen de ruimte krijgen om met virussen te communiceren.Het is een kunst, design en wetenschappelijk research project waarin we een manier creëren om meer toenadering tot het virus te vinden. Dit doen we door waarneembare interacties, fysieke bewegingen en draagbare representaties in de vorm van een ritueel en deze zullen uiteindelijk vorm krijgen in een performance. Het doel van dit ritueel is om mensen de ruimte te bieden om actief (maar veilig) contact met virussen te hebben zodat er een situatie ontstaat waarbij we ons comfortabel voelen om onze emoties te uiten naar deze onzichtbare virale entiteiten. 

 

Het ritueel bestaat uit twee fases: zoeken/verzamelen en de belichaming. 

De zoek/verzamel fase onderzoekt hoe we de aanwezigheid van de virussen kunnen vastleggen door ons eigen bewustzijn van het virus en het fysieke bestaan ervan. De fase van de belichaming onderzoekt het verband tussen de microbiologische replicaties van de virussen en het macroscopisch breien hiervan door te ‘maken’. De gebreide fragmenten worden gemaakt in de vorm van het SARS-CoV-2, en de eiwitten op het membraan van het SARS-CoV-2 virus.  Deze breisels vormen samen het kostuum voor de performance. Als een communicatie experiment met het virus, zal de performer de gebreide fragmenten aan elkaar breien met haar lichaam en bewegingen. Langzaam maar zeker transformeert ze van mens naar virus. Al onze gedachtes naar het virus toe draagt ze met zich mee door al zingend het abstract en complexe bestaan van de SARS-CoV-2 te verwelkomen. 

Het project zal eind 2021 eindigen met twee performances die worden gefilmd in Den Haag en een expositie die zal plaatsvinden in Taiwan.

 

Kunstenares 

Pei-Ying Lin

http://peiyinglin.net

 

 

 

中文版
相即共生練習簿 — 出神 1:1

 

〈相即共生練習簿 — 出神 1:1〉(Studies of Interbeing – Trance 1:1)嘗試透過連結圍觀分子生物學層次的節奏、速度、與動作,在人類尺度以針織與舞蹈行為重新人類大腦可感知的層次具體化(Embodiment),並透過具體化的經驗建構,重新塑造中性而感性的人類與病毒、人類與人類交流方法論與平台,在已知的科學解釋上拓展當代的文化方法,填補理性至上所造成的人類與疫病文化真空,實驗當代科學脈絡之下人類與病毒共生所能協助人類面對自身的文化儀式。

 

本計劃試圖在「病毒與人類共存為恆常」的前提下,找尋不帶偏見、直接以身體感出發理解病毒—人類關係的方式,作為一種冥想儀式,並試圖與人類集體記憶中的「冠狀病毒靈」對話,讓對於COVID19個人私密而獨特的病毒接觸經驗能超脫科學霸權的箝制而有所依歸,也從而探索人類與病毒共存的各種面向。

 

〈相即共生練習簿 — 出神 1:1〉是儀式,也是平台,也是一套邏輯與身體辭典。整件作品可從執行層面分成三個部分:社群、取樣、降靈;從概念層面分成:病毒在細胞內複製機制轉換針織與舞蹈動作、病毒蛋白質結構轉換針織結構與社群共造、病毒學家做為當代病毒薩滿的薩滿音樂再造、禱詞與儀式語言聲響探索。

Team

Artist / Lead

Pei-Ying Lin 林沛瑩

Textile & Knitting

Hsiang-Lin Kuo 郭向凌

Music

Pei-Yuan Chen 陳沛元

Science Advisor

Shi-Hsin Huang 黃士炘 & Miranda de Graaf

Communication

Gea Bonaffini 白菲洁 & Dana Savic

Film

Erfan Abdi

Dancer

Ibelisse Guardia Ferragutti

Funded by

Hong’s Foundation 洪建全基金會, Instrument Inventors, 國立臺灣科學教育館, 國藝會

Coronavirus Air Sampler supported by

Sander Herfst

Supported by

Erasmus Medical Center, Viral Science Lab.